Yahoo!ニュース

【注意】香川県「手足口病流行警報」を発令 21年11月以来 手洗いの励行などの感染防止対策を【香川】

配信

OHK岡山放送

岡山放送

岡山放送

【関連記事】