Yahoo!ニュース

【速報】核のごみ調査、玄海町長が受け入れ表明 原発立地自治体として初めて

配信

佐賀新聞

【関連記事】