Yahoo!ニュース

「経済成長分配できる政策に」と新藤担当相

配信

共同通信

【関連記事】