Yahoo!ニュース

背の高い草も細かく粉砕…オカネツ工業が投入した「ラジコン草刈り機」の特徴

配信

ニュースイッチ

【関連記事】