Yahoo!ニュース

eBayが都内に真贋保証サービス+配送の拠点を開設。高額商品を安心して購入できる環境を整備

配信

ネットショップ担当者フォーラム

日本のセラーの安心感アップに貢献