Yahoo!ニュース

ロバーツ監督が大谷翔平の145メートル弾にお手上げ「初めて見た」「なんていえばいいか分からない」

配信

スポーツ報知

報知新聞社

【関連記事】