Yahoo!ニュース

「1兆円の会社も買える」…売上高10兆円へ、ニデック・永守氏が見せた自信

配信

ニュースイッチ

【関連記事】