Yahoo!ニュース

「チンドン文化、永遠に」 柴田理恵さん、太鼓の演奏体験

配信

北國新聞社

【関連記事】