Yahoo!ニュース

ロシアが人工衛星攻撃能力を構築中と米高官

配信

共同通信

【関連記事】