Yahoo!ニュース

認知症や物忘れ、日常の「困った」にヘルプカードを 福島県郡山市 市内の店舗でデモンストレーション

配信

福島民報

【関連記事】