Yahoo!ニュース

大谷翔平が衝撃の191キロ弾 自己&球団&今季メジャー 更新した“3つの最速”

配信

スポーツ報知

報知新聞社

【関連記事】