Yahoo!ニュース

「政治活動として認められる支出」と松野氏

配信

共同通信

【関連記事】