Yahoo!ニュース

IBEX、3代目むすび丸ジェット6/29就航 機内外で宮城体感

配信

Aviation Wire

Yusuke KOHASE

【関連記事】