Yahoo!ニュース

仙台厚生病院 東北大学雨宮キャンパスの跡地に移転し業務を開始

配信

khb東日本放送

khb東日本放送

khb東日本放送

【関連記事】