Yahoo!ニュース

過度な訓練が団員や家族の負担に・・・ 消防団員負担減へ見直し 来月5年ぶり島根県操法大会 1種目で隔年、会場固定

配信

山陰中央新報

【関連記事】