Yahoo!ニュース

新千歳空港、大韓A330翼端がキャセイ777尾部に接触 プッシュバック中に牽引車スリップ

配信

Aviation Wire

Tadayuki YOSHIKAWA

【関連記事】