Yahoo!ニュース

「水道水サーバー」でプラごみ削減 佐世保市が協定へ マイボトルの利用推進 長崎

配信

長崎新聞

【関連記事】