Yahoo!ニュース

首相、同性婚に否定的な考え 「社会が変わってしまう」

配信

共同通信

【関連記事】