Yahoo!ニュース

全教室に「ネットランチャー」配備 中学校で刺傷事件の戸田市、全小中学校の全教室へ 各校2台→計720台に

配信

埼玉新聞

【関連記事】